ما تو ژ كه‌ڤتنان تێر نابى؟ / سه‌لام بالايى

دبيردانكا شه‌ڤه‌ك تراژيدا
هه‌ستێن من مه‌ست بوون
ب مه‌ستيا هه‌ستان،
ئه‌ز ل سه‌ر په‌رێن سپى هاتم گێراندن
وێنه‌يێن ب نهێنى هاتين هه‌لاويستن،
دڤى باژێرێ ژبيرڤه‌چوويیدا ناهێنه‌ ناسين
ئه‌ڤه‌ روژه‌ك…
ئه‌ڤه‌ ساله‌ك…
ئه‌ڤه‌ شه‌مالك و
ئه‌ڤه‌ ئاگر!
وه‌ره‌ شه‌ڤێ بكه‌ين شه‌مالك
روژێ بكه‌ين گول
لبه‌ر روناهيا كز،
دگه‌ل بێهنا سيسن و بنه‌فشۆكان،
ل من بگه‌ره‌
قولاچ… قولاچ
مێزه‌…مێزه‌
دناف سه‌مايه‌ك ئازرانديدا
نێزيك ته ‌مه‌…
لێ، تو من ناسناكى!
نه‌ بێهن و
نه‌ سه‌ر و سيمايێن من
ل بيرا ته ‌نه‌
نه پرچا من وه‌ك جاران مايه‌
نه ئێدى دشێم ته‌ بكه‌م هه‌لبه‌ست
ئه‌و چ نوشه‌ تو كريه‌ گێژه‌ڤانك؟
ئه‌و چ سه‌مايه‌ تو ژبيرڤه‌ برى؟
ئه‌و كيژان ژۆر و ته‌ختن،
تو لێ كوپى بوویی و ته‌ هه‌مى رابردوو هنگافتى؟
ل خوه‌ بگه‌ره‌،
هه‌ر پرته‌كا ته‌
یا بۆ خوه‌ چوویى!
ژ من ڤه‌به‌
هێش ئه‌ز وه‌ك ته‌ نه‌بوويمه‌ پرت… پرت
من تو دهه‌بوونێدا ناساندى
تو بويه‌ تشت، ب تنێ تشت
من تو د ئوقيانوس و ده‌رياياندا گێراندى
تو بوويه‌ قوبيتان
من تو دهه‌مبێزا خوه‌ دا حه‌واندى
تو بويه‌ مسافر و ل پشت ده‌رگه‌هێن كليلدایى نازاندى
ئه‌ز ل چ بگه‌رم؟!
ل ته…؟
ل خوه؟
ل يێ دى؟
يان ژى ل مه‌ هه‌موويان؟
د ميحرابا خوداوه‌نديێدا،
نه‌بوویه‌ خودانا خوه‌ و چ ئول و مه‌زهه‌بان
د ده‌ميدا هاتى خاپاندن
د كۆلان و جاده‌ياندا وندا بوویى
دسه‌مايا شه‌ڤێن هارۆنیدا، ل به‌لگان دگه‌ريایى
ما دێ چه‌ند جار كه‌ڤى،
ما تو ژ كه‌ڤتنان تێر نابى؟
نه‌ شهينا هه‌سپان ته‌ ڤه‌دگه‌رينن،
نه ‌ژى چيا پاپۆرا نوحى دوباره‌ رادگرن
ئه‌ڤجار،
هه‌ره
ئه‌ڤه‌ دوماهى وه‌غه‌ره‌،
ئه‌ز
ته‌
تێدا
دبينم!

Share This: