Endamê Yekîtya nivîserên kurd-Duhok”Hikmet Mela Yasîn” wexerkir

Enendamê êketya nvîserên kurd-dhuk û helbestvanê kurd û şorşigêr ”Hikmet Mela Yasîn” piştî şerenîxkî drêj li gel nexuşîyê wexera dawyê kir, bnavê tev endamên êketya nvîserên kurd-Duhok serxuşyê li xwe û malbat û dust û hevalên xudê jê razî dkeyn. Hejî gotnê ye ku helbestvan (hikmet mela yasîn) xudan helbestên şureşgêrî û berxudanê bo û kelek ji helbestên wî bûne sitran. Nvîserên kurd di hşê mlletê xuda herdem sax wzindî ne, helbestvanê kurd(Hikmet Mela Yasîn) jî herdem dê bi rih û peyvên xwe dnava me da be.
Yekîtya nivîserên kurd-Duhok
3-09-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *